Pulverlackering i Stockholm: En guide till hållbart ytbehandling

16 februari 2024
Veronica Urena

editorial

Pulverlackering har blivit en alltmer populär metod för ytbehandling av metallkomponenter i Stockholm tack vare dess hållbarhet och miljövänlighet. Denna artikel utforskar fördelarna med pulverlackering, hur processen går till, dess mångsidighet och var i Stockholm du kan hitta tjänster av hög kvalitet för just ditt projekt.

Varför pulverlackering?

Pulverlackering är en avancerad form av ytbehandling som ger en slät, hållbar och jämn yta på metaller. Metoden innebär att pulverformigt lack appliceras elektrostatiskt och sedan härdas under hög värme, vilket resulterar i en stark yta som är resistent mot slag, skrapor, korrosion och UV-strålning. Jämfört med traditionella vätskelacker, är pulverlackering ett mer miljövänligt alternativ då det inte innehåller lösningsmedel och har minimalt med spill. I Stockholm, där miljömedvetenheten är stor och efterfrågan på kvalitet och hållbarhet ökar, är pulverlackering en attraktiv lösning för industriella och kommersiella behov.

Pulverlackering Stockholm

Pulverlackeringens process

Förberedelse

Innan själva lackeringsprocessen börjar, är noggrann förberedelse av objektet avgörande. Ytan måste vara ren, torr och fri från fett, smuts eller rost för att pulverlacken ska kunna fästa ordentligt och ge ett likformigt resultat. Blästring eller fosfatisering är två vanliga förberedelsemetoder som används för att säkerställa optimal adhesion av pulverlacken.

Applicering

Pulverlacket appliceras med en speciell pistol som ger partiklarna en elektrostatisk laddning. Laddningen gör att pulvret attraheras till den elektriskt ledande metallytan, vilken oftast är jordad. Tack vare elektrostatiken fördelas pulverlacket jämnt över hela objektet, även på svåråtkomliga ställen.

Härdning

Efter applicering transporteras objektet in i en ugn där det utsätts för temperaturer mellan 160C och 200C. Värmen får pulverlacket att smälta, flyta ut och sedan härda till en hård, motståndskraftig yta.

Fördelar med pulverlackering

Pulverlackering erbjuder flera fördelar gentemot traditionell vätskelackering. Främst är det en miljövänlig process eftersom den inte avger några flyktiga organiska föreningar (VOC). Härdningsprocessen under hög värme bidrar till en yta som är upp till tre gånger tjockare än traditionell lack utan att köra risk för rinning eller sagging, vilket kan hända med vätskelacker. Utforska gärna mer om pulverlackering i Stockholm!

Fler nyheter